Групи

ГРУПА КАЛИНКА

Учители:

Р. Исмаилова

С. Димова

 

 

ГРУПА  ЩУРЧЕ

Учители:

М. Хаджихристова

Д. Драгнева:

 

ГРУПА ПЧЕЛИЧКА

Учители:

Д. Минкова

Т. Стрелцова

 

ГРУПА СВЕТУЛКА

Учители:

Р. Атанасова

Д. Дончева

 

ГРУПА ВРАБЧО

Учители:

Н. Маринова

И. Минева

 

ГРУПА ПЕПЕРУДКА

Учители:

Р. Недева

Л. Иванова

 

ГРУПА МРАВЧИЦА

Учители:

Зл. Димитрова

М. Стойчева

 

ЯСЛЕНА ГРУПА СЛЪНЧО

м.с. П. Димитрова

м.с С. Вичева

ПВ-И. Иванова

ПВ-П. Ангелова

ПВ-Я. Ганева