Групи

Яслена група-„Слънчо” 

медицинска сестри:   Емилия Тодорова  /  Мария Иванова

пом.възпитатели:      Иглика Иванова   /  Параскева Василева

 

Първа-А група „Пеперудка”

Учители : Златина Димитрова / Руска Недева                                                                                                 .        .      

пом. възпитател: Надя Тодорова 

 

Първа-Б група-„ Мравчица

Учители: Марияна Стойчева / Нина Начева                                                                                                         

пом. възпитател: Стефка Стефанова

 

Първа –В група- „ Светулка“

Учители: Радка Атанасова/ Даринка Дончева

пом. възпитател:  Пламена Николова, Атанаска Жекова

 

Втора  А група -„Калинка ”

Учители: Равие Исмаилова / Антония Цанова                                                                                            

пом. възпитател: Стефка Петкова

 

Втора-Б група „Щурче

Учители: Мариана Хаджихристова/ Татяна Янкова                                                                                                           

пом. възпитател: Радка Узунова

 

Трета  група „Пчеличка”

Учители: Даниела Драгнева /   Даниела Минкова                                                                                        

пом. възпитател: Донка Костадинова

 

Четвърта група „Врабчо”unnamed.jpg

Учители: Илияна Минева /Нели Маринова                                                                           .     

помощник възпитател: Янка Атанасова