Документи на ДГ

2023/2024

План БДП

План квалификация

Годишен план 

Правилник на дейността

Правилник за ВТР

 

2022/2023

Правилник на дейността

Правилник за ВТР

Правилник за утройството и дейността

Годишен план 

План квалификация

 

2021/2022

Правилник за утройството и дейността

Правилник за вътрешния ред

Вътрешни правила COVID + декларации

Годишен план 

План квалификация

Празничен календар

 

2020/2021

Стратегия на детската градина

ГОДИШЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

2019/2020

Стратегия на детската градина

Етичен кодекс

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

ПРАВИЛНИК НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 2019/2020 година

Форми на обучение

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2019/2020 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Мерки за повишаване на качеството на ДГ

Програма превенция ранно напускане

ПРОГРАМА- равни възможности и приобщ. на децата

Организация на учебния ден