Административни услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основни политики

Политики - лични данни

Възражение

Заявление за достъп

Заявление за коригиране

Заявление за ограничаване

Заявление за преносимост

Заявление за заличаване

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за достъп до обществена информация

Протокол за устно искане достъп обществена информация

Искане достъп обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

РМС 704

Приложение 4-част 2

 

До Директора на ДГ №23 Иглика-1

До Директора на ДГ№23 Иглика-2

 

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО