Проект лего едукейшън

През учебната 2022 защити Проект-" Трансформация на образователната среда чрез клубна дейност",  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ на МОН.

Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

В Проект " Трансформация на образователната среда чрез клубна дейност", се насочихме към обогатяване и развиване на ЛЕГО КЛУБ-чрез Lego-education.

 Защо се спряхме на Lego EDUCATION?

Това са игрови материали с нова визия. Чрез любимите занимания на децата за конструиране, тук можем да се обучаваме целенасочено.

Този вид конструктори са обвързани с урочния материал и могат да се надграждат с интерактивности- те имат звук, светлина, движат се.

Децата се учат забавлявайки се.

Линк към ФБ Страницата на проекта :

 https://www.facebook.com/groups/3048001755498951