Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница, гр.Варна с № 02805-2018-0001

Приключване на договор 25.11.2019
Договор 16.08.2018
Ценово предложение 16.08.2018
Техническо предложение 16.08.2018
Обявление за ОП 16.08.2018
Решение 15.06.2018
Протокол 15.06.2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти 31.05.2018
Протокол 18.05.2018
Отговор на постъпило запитване 3 18.04.2018
Отговор на постъпило запитване 2 17.04.2018
Отговор на постъпило запитване 16.04.2018
ObZ_SK-обяснителна записка 26.03.2018
ViK-обяснителна записка 26.03.2018
Документация 26.03.2018
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 26.03.2018
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 26.03.2018
Решение и обявление 26.03.2018
Техническа спецификация 26.03.2018
Проект 1 26.03.2018
Проект 2 26.03.2018
Проект 3 26.03.2018
Проект 4 26.03.2018
Проект 5 26.03.2018
Проект 6 26.03.2018