ЕКО ПРОЕКТИ

ДГ Иглика работи по проекти с екологична насоченост:

Програма ЕКОУЧИЛИЩА

Програма УЧИМ ЗА ГОРАТА

Детското заведение е горд носител на Син и Зелен флаг.


РАБОТА ПО ЕКО-ПРОЕКТИ

Ние като част от общността на Еко училищата,  работим по Екологичен проект –„Големият лов на растения“ и Програма „Учим за гората”

Проектът –„Големият лов на растения“ -насърчава децата да черпят вдъхновение от живата природа и да се въплътят в ентусиазиран и всеотдаен учен. Запленен от природата, всеки участник събира екземпляри и записва данни, прави задълбочени изследвания, извършва експерименти, разработва идеи и развива теории за това как природата функционира, като излага и доказателства за своите научни теории. Големият лов на растения предлага безопасни, но все пак стимулиращи възможности за училищни проучвания и изследвания на очарователни местни растения. Въвеждат се образователни интерактивни предизвикателства за всички възрастови групи.

 

 

https://www.facebook.com/dg23iglika/videos/1040203186712514

 

https://www.facebook.com/dg23iglika/videos/587350549190648

 

https://fb.watch/cvsYKjkMxT/


Работим по еко проекти.


Ден на земята –Да засадим дърво

В чест на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА , който се отбелязва на 22. 04. нашето детско заведение , подпомогнато от Кметство Виница участва в залесителна Акция.
Мероприятието бе отбелязано с посяване на дръвчета от най-големите ученици на детската градина.

земя.jpgгора.jpg