НАЙ-ДЪЛГАТА ЦВЕТНА ГРАДИНА - В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

 

 

През учебната 2022-2023 година, в ДГ Иглика се сложи началото на Проект с екологична насоченост и с идеята за постигане на рекорд за „ Най-дългата цветна градина“.

Проектът, цели като краен резултат организиране на цветна леха със значими размери, която включва лехи от всяка група обединени в последствие в цялостна градина.

Съпътстващи  плодове на проекта са и материални продукти, които са закупени и създадени за популяризиране на същия. Като това са:

-компостерна система

- авторски природен календар

-екологична торба за пазаруване( с лого и надпис-Ние пазим природата!)

-екологичен кът

За целта подготовката на децата бе планирана да се осъществи чрез обучителната работа по различни  направления- Околен свят, Български език и литература, Конструиране и технологии, Изобразително изкуство, Физическа култура.

Идеята беше добиване на знания за природните закони,  възпитаване  на екологично самосъзнание и достигане до крайни  продукти, които да подпомогнат обучението на децата по темата,  популяризират екологичната идея и обединят деца, екип и родителска общност около каузата-екологично поведение.

За осъществяване на дейността, се състави график на дейностите по месеци, със събития съобразени сезонно и според празничния календар и учебен план.

Месец октомври:

Темите бяха:1.Посланици на чистота, 2.Световен ден за защита на животните 3.Спорт без отпадъци 4. Билкова градина . Децата почистиха двора на детската градина, и направиха състезания по групи, за разделно събиране на отпадъци. Развиха умения за градинарство в съществуващата билкова градинка и научиха колко е важно за развитието на една екосистема да се грижим освен за флората и за фауната ( животните, които поддържат равновесието).

Месец ноември:

Заложихме на темите:

Вълшебствата на есента и Компостиране

Децата опознаха как вълшебният есенен свят ни дарява с продукти , които можем да използваме за подхранване на почвата (листа, плодове и др.) В ДЗ се доставиха компостери и в няколко  теоретични и практически занятия , децата се научиха на стъпките от процеса на компостиране.

Месец декември:

Продължихме с темата за нулев отпадък и научихме  как коледното дърво, може да бъде освен красиво и полезно. Компостирането бе основна дейност, която бе насочена към подхранване на бъдещата цветна леха.

 Месец Януари

Разбирайки колко е важно за растенията да имат светлина, топлина и влага, ние създадохме авторски природен календар и еко кът, където с дежурства децата да отразяват климатичните условия, като така съобразяват актуалните нужди на градинските насаждения. Бяха създадени и красиви табелки с обозначения на лехите за всяка група.

 Месец Февруари

 Теми: Еко-лаборатория в саксийка  и Светът на цветята.

Все по-усилено се готвим за нашата цветна фиеста. Децата учат за цветята през сезоните и за грижите, които  да полагат за тях. На помощ  за усвояване на знанията са практическите занятия  за наблюдения и грижа за растения в  импровизирана оранжерия в стаята.

Месец Март

Цветна градинка и Подарък за мама

Време за финалните стъпки. Тази година планът е  празникът на мама -8 март, да бъде честван по нетрадиционен начин. Всички майки, деца и екип ще бъдат поканени на празнично засяване на луковичките от оранжериите по групи.

Майката, която дарява живот, както земята ражда е символичната идея на събитието.

Сътворението, създаването, събуждането на природата и новото начало. Много символи, които освен приятни взаимни занимания, ще дадат добър възпитателен модел и  ще дарят неповторим спомен за този цветен 8-ми март.

Разбира се има изненада и за майките. Всяка дама засяла своето пролетно цвете в лехата на групата, получава уникален подарък еко торбичка за пазаруване с лого на ДЗ и мото-„Ние пазим природата!“

Това е подарък, който ще продължи да възпитава във времето -грижейки се за природата. Едновременно красив , полезен, практичен и възпитателен.

Месец април

 Проектът се финализира.  Цветница е! Имен ден на ДГ Иглика

Месец след посяването, нашата градинка с нарциси, лалета и зюмбюли е разцъфтяла, децата празнуват на фона и.

Цял месец те са полагали грижи за своите градинки и сега са получили своята цветна награда. -НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦВЕТНА ГРАДИНА-В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА!

ДА ДАДЕМ НА ДЕЦАТА СИ КОРЕНИ И КРИЛЕ!