ПРОЕКТ МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

https://www.facebook.com/515180928987040/videos/392478569279706

МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Място за всяко дете“ е амбициозен и дългосрочен проект, който цели да предостави дългосрочно обучение и супервизии на специалисти от 5 детски градини във Варна. За наше щастие една от избраните институции е ДГ Иглика. Дейностите по проекта са в посока гарантиране на място и индивидуална подкрепа на всяко дете със специални нужди, чрез помощта на специалистите от Карин дом под формата на обучения, супервизии и адаптиране на средата в детското заведение!