Ние учим

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 В нашата детска градина приоритетно е заложено БДП като част от учебния план.

Децата учат за безопасното движение и припомнят правила, чрез учебни занятия , практически ситуации, наблюдения и събития

 

https://bnr.bg/varna/post/101562466/uniformeni-s-urok-po-bezopasnost-na-pata-vav-varnenska-detska-gradina?fbclid=IwAR3msI1apfI5qarQZ-hKUreXWUEHMeHVzuC4DYLv-c2eMrXEEAMp-MqL3-4

https://www.facebook.com/dg23iglika/videos/351409236689072/


Учим за безопасното движение по пътищата.


Учим полезни и интересни неща.


Обучение БДП

В ДГ Иглика, обучението по безопасно движение по пътищата се провежда системно и чрез оригинални методики и събития.

https://www.facebook.com/dg23iglika/videos/351409236689072