Полезни връзки

Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg

БЕЗПЛАТНА  ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ-за деца , които подлежат на задължителна предучилищна подготовка и не са обхванати в системата-0800 10 112

 Министерство на образованието и науката – www.mon.bg

Регионално управление на образованието- http://ruo-varna.bg/

Община Варна – www.varna.bg

Община Варна – www.varna.bg

Електронна система на Община Варна за прием на деца  – https://www.varna.bg/bg/539

Портал за родители:

Образователни задачи и забавни занимания за деца: