ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ-МЕДИАЦИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Практикуми -Медиация и емоционална интелигентност.

Децата работят с интерактивни материали по темата. Всички групи разполагат с  набор емоционални карти и електронни ресурси, които обогатяват знанията и уменията им.

https://bnr.bg/varna/post/101621924/mediacia-v-detskata-gradina?fbclid=IwAR1e_ApwxJrigEbLk9YDKsBHOWCSFECa05LK6-yic24B3rTGLozHPgTwMs8

Една от основните задачи при реализирането на проекта е развиването на емоционалните компетентности при децата. Методиката на проекта е създадена по наша инициатива от Институт „Итера“- една от най-големите организации за обучаване на медиатори в България. Имаме честа да сме единствената детска градина в страната, в която медиацията е част от образователния процес.

https://www.facebook.com/515180928987040/videos/571171537432716


Дни на медиацията

Във връзка с отбелязване на Дни на медиацията - официално честване , ние от ДГ "Иглика" ще се включим с ежедневни мисии за изгражане на емоционални компетентности у децата, като в:
 Яслена и 1-ва група ще се запознаем с Базов емоционален регистър и нашите нови приятели, за които ще разкажем и на вас в следващите дни;
 2-ра, 3-та и 4-та възрастови групи, ще стъпят на "Моста на мира" и ще се опитат да намерят заедно решение на трудна ситуация.
 Напомняме с гордост, че ДГ "Иглика" е ПЪРВАТА детска градина в България, която участва в разработването на иновативен проект за развитие на емоционална интелигентност и превенция на агресията, чрез методите на медиацията. 
 Проектът се реализира заедно с най-голямата организация в България, обучаваща медиатори Институт Итера

https://fb.watch/9UmrRww9-l/

https://www.facebook.com/events/1885468854947850?ref=newsfeed