Финансови документи

Отчет за изпъл. на бюджета към 31.03.22

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

БЮДЖЕТ 2021

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

БЮДЖЕТ 2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

БЮДЖЕТ 2019

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

БЮДЖЕТ 2018

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

Изпълнение Бюджет ДД и МД  2015г I-во трим.