ЕКО СРЪЧКОВЦИ

През  2022 година, нашият екип започна работа по проект ЕКО СРЪЧКОВЦИ, чрез Rotaract Club Varna

Нашите деца се обучават в екологични знания, работят с рециклирани материали и  компостират.

Информация за проекта:

Комбинирайки различни добри практики от кръговата икономика и еко културата, проектът “Eко-сръчковци - бъдещето е в нашите ръцецели да насочи вниманието към най-малките, като възпита у тях чувството на отговорност към природата. Използвайки похвати, които са се доказали като успешни методики за ранна детска възраст, малките деца ще видят страната на един по-’зелени полезен начин на живот, ще се обогатят знанията им за околния свят, природните ресурси, ще развият творческите си умения, въображението и сетивата, докато се забавляват и опознават чрез интригуващи занимания, планирани подходящо за всеки сезон.

Засегнати са три основни теми, които са взаимосвързани - запознаване на децата с процесакомпостиранекато ефективен начин за намаляване на органичните отпадъци и повторното използване на полезните в тях вещества; отглеждането на био-градинка, която могат да подхранят с получения компост, както и да използват отпадъчните материали за получаването на нов такъв, заедно с еко-работилничка за правенето на играчки и сувенири от природни материали.

Проектът обхваща 3 дейности:

1. Децата да се запознаят с процеса на компостиране като ефективен начин за намаляване на органичните отпадъци и повторното използване на полезните в тях вещества.

Дейността включва закупуване на компостери и тяхното поставяне в градинките, както и обучение на децата с кратко помагало и видеа. След като децата са запознати с темата за компостиране, те ще се включат в

целия процес. Отпадъци от кухните и градините в детските градини, които са

подходящи за изхвърляне в компостер, ще бъдат отделяни. Придружени от

учител, децата ще изхвърлят отпадъците и ще проследяват процеса на

обработка в компоста. За да разберат цикличността на дейността, децата ще

използват произведеният компостиран ресурс за градинката, в която ще

засаждат семена, представена в Дейност 3. Засяване на образователни

градинки на територията на дворовете на детските градини.

2. Запознаване на децата с философията заНулев отпадъкчрез творчество - създаване на неща от отпадъчни материали.

Дейността включва посещение от професионалист, с когото децата да творят веко-работилничка“ - отпадъци като пластмасови шишета, хартия, картон, вестници, найлонови торби, капачки и др. ще бъдат използвани като творчески

материал.

3. Засяване на образователни градинки на територията на дворовете на детските градини.

За да видят и разберат ефекта от събрания компост, децата ще засеят семена в еко-градинките в двора. Дейностите по проекта са част от работата ни като Екоучилище- носител на Зелен флаг на FEE /Фондация за екологично образование/, по програмите "Екоучилища" и "Учим за гората", които достигат до нас благодарение на Българско движение син флаг.