Приказна детска градина

ВОДЕЩИ ГОДИШНИ ЗАДАЧИ:

1.Развитие на детската реч чрез художествена литература.

2. Развиване емоционална грамотност и умения за решаване на конфликти чрез медиация​

3. Реализиране STEAM обучение в детската градина.

И навярно всички, които са били част от нашия професионален живот и познават нашата детска градина, са убедени, че това една приказна градина.

Защото ние обичаме да създаваме свят, в който децата израстват и разцъфтяват чрез иновативна среда, включени оптимално, емоционално и практически в дейността. И този път сме избрали един нетрадиционен начин да работим по образователните задачи. Максимално потопявайки се до детския мир, чрез вълнуващия, вълшебен и магичен свят на приказката и литературата за деца.

Ще работим проекто-базирано с ПРОЕКТ“ПРИКАЗНА ДЕТСКА ГРАДИНА“

Ето как ще се случва това:

Всяка група си избира литературен стил или произведение, което ще разработва и разгръща тематично през цялата учебна година. Изброените тематични задачи, ще се осъществяват именно чрез тези литературни източници.

Речево развитие

Ще се научим да работим с книгата в нашата библиотека. Ще развиваме и обогатяваме речта четейки, драматизирайки, рецитирайки. Ще влизаме в образи на литературни герои и ще създаваме истории. Ще измисляме интерактивни приказки. Ще създаваме театър и кино.

STEAM

Ще опознаем науката правейки експерименти в царството на Алиса и Вълшебникът от ОЗ, ще откриваме света чрез работа с нестандартни материали. Ще научим за растенията чрез вълшебните цветя на малката Ида.

Ще развиваме нашата технологична мисъл конструирайки продуктите за игра драматизация ( костюми, кукли, декори, плакати и др.).

Ще създаваме приказен свят чрез инженерни решения. Ще решаваме задачи с „Трите пеперудки.

Емоционална интелигентност

Чрез различните литературни образи ще анализираме поведенчески модели, ще научим да различаваме добро и зло, а чрез методите на библиотерапията ще съумяваме да решим наши емоционални проблеми и разберем по-добре другия.

Крайните резултати ще обогатят и надградят знанията и уменията на малчуганите и ще разкрасят материалната база, като всяка група ще представя своя артистичен и образователен продукт пред децата от другите групи.

И всичко това в една богата среда- Сензорна стая, СТЕАМ-ателиета, библиотека, интерактивни занимални, салони, кабинети и дворни пространства.

Нашият екип се надява на Вашата креативност и вдъхновеност и Ви очаква да създадем това ВЪЛШЕБСТВО, съвместно. Отворени сме за Вашите идеи и участие !

Да дадем на децата си корени и криле!