Изграждане на нова сграда към детска градина №23 "Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв.32а, по плана на кв.Виница, гр.Варна с № 02805-2018-0001

Договор 16.08.2018
Ценово предложение 16.08.2018
Техническо предложение 16.08.2018
Обявление за ОП 16.08.2018
Решение 15.06.2018
Протокол 15.06.2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти 31.05.2018
Протокол 18.05.2018
Отговор на постъпило запитване 3 18.04.2018
Отговор на постъпило запитване 2 17.04.2018
Отговор на постъпило запитване 16.04.2018
ObZ_SK-обяснителна записка 26.03.2018
ViK-обяснителна записка 26.03.2018
Документация 26.03.2018
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 26.03.2018
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 26.03.2018
Решение и обявление 26.03.2018
Техническа спецификация 26.03.2018
Проект 1 26.03.2018
Проект 2 26.03.2018
Проект 3 26.03.2018
Проект 4 26.03.2018
Проект 5 26.03.2018
Проект 6 26.03.2018