ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

3.1.Правилник

3.2.Членове

3.3. Отговорности